CGN

Satu Ekosistem dikuasai secara unik oleh sumber CPU melahu

CGN memerlukan dan menguruskan kapasiti nod pekerja komponen besarnya dengan mengambil pendekatan inovatif.

CGN mengumpul dan mengawal sekumpulan besar kuasa CPU melahu atau yang tersedia sekali-sekala, berpeluang memperolehinya daripada rangkaian mesin yang tersedia banyak yang terdiri daripada komputer peribadi pengguna atau kapasiti lebihan daripada pusat data.

Walaupun sesetengah perkakasan ini terdiri daripada kapasiti bergred tinggi yang kebanyakannya tersedia, ia bukanlah satu keperluan bagi kapasiti lebihan yang berguna kepada CGN.

CGN mungkin boleh berfungsi dengan perkakasan komput yang secara dasarnya tidak dijangka, cthnya, akan menggunakan mesin yang tidak boleh menawarkan sebarang jaminan prestasi yang konsisten untuk tempoh lama dan mungkin menawarkan jumlah kuasa CPU berbeza-beza kepada CGN secara berterusan , bergantung pada aktiviti lain yang sedang berjalan pada komputer tersebut.

CGN menstruktur semua sumber-sumber individu ini secara dinamik yang mungkin berbeza dalam kualiti kepada kuasa komput kualiti rangkaian global yang dihantar sebagai perkhidmatan koheren yang diurus dengan baik, mempersembahkan prestasinya ke aplikasi Web sebagai lapisan perkhidmatan boleh diharap dan kukuh, di mana ianya diurus dengan baik, sentiasa tersedia, berjalan secara global, menawarkan kapasiti tinggi, boleh skala dipercayai dan menawarkan sokongan berteknologi terkini.

36609883-computer-network-freshblue

Don't miss out, stay updated on the latest news!