CGN

Entiti yang menyumbang dan nod pekerja

Hampir beratus juta pelayan serta lebih daripada dua bilion komputer peribadi dan peranti mudah alih dikuasakan dan berjalan pada bila-bila masa, dengan 30% daripada sumber-sumber tersebut dalam keadaan melahu pada bila-bila masa. Jumlah kuasa komput berkuasa dan tersedia tetapi tidak digunakan adalah sangat meluas, jadi ianya sukar dikawal.

Kami akan membangunkan CGN wilayah agar berdaya untuk memberi tugasan berat kepada banyak nod pekerja. Kami akan membina CGN agar Penyumbang boleh memilih untuk menyumbangkan kuasa CPU tersedia dan jalur lebar tambahan daripada CPU melahu mereka.

Ini akan dilaksanakan dalam bentuk nod pekerja yang menjalankan perisian Nod pekerja DServices pada perkakasan penyumbang itu sendiri. Nod mereka kemudian akan bergabung dengan CGN wilayah terdekat da menyertai dengan meminta untuk melaksanakan kerja bagi pihak CGN. Satu komponen CGN, dipanggil Broker, bertanggungjawab ke atas memadankan kerja masuk kepada nod pekerja yang menyertai.

Kami akan menyediakan perisian pemasangan nod pekerja akan tersedia secara umum dan mudah dicari. Perisian itu akan berjalan pada mana-mana sistem pengoperasian popular, memastikan sekatan rendah untuk kemasukan apabila ia menjadi Entiti Penyumbang. Ia akan dihantar dalam bentuk aplikasi pemasangan boleh dimuat turun yang akan memasang perisian nod pekerja sebagai pemegang Docker dipakej awal.

Bitcoin-mining-farm-760x400-freshblue

Don't miss out, stay updated on the latest news!